8 Απριλίου 2020
 
 
σελίδα υποδοχής
ταυτότητα
αρχείο υλικών
θέσεις - απόψεις
έμμισθοι συνεργάτες   και ασκούμενοι
εισηγήσεις ημερίδαςσυνδικαλιστική   επικαιρότητα
πολιτική επικαιρότητα
ημερολόγιο
σύνδεσμοι
επικοινωνίαΣυμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε το μηνιαίο newsletter:
rss

συνδικαλιστική επικαιρότητα - Μαϊος 2008

στείλτε αυτή τη σελίδα εκτύπωση

31 Μαϊου 2008

εκτύπωση του άρθρου pdf
   Για το κουβούκλιο στο κτίριο 9


Π Ρ Ο Σ Τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ του Δ.Σ.Α

Α Ι Τ Η Σ Η

Κωνσταντίνου Παπαδάκη, μέλους του Δ.Σ, εκπροσώπου της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας.

......................................

Όπως είναι γνωστό εδώ και χρόνια μέσα στο κτίριο εννιά (9) λειτουργεί υπηρεσία προεισπράξεων του ΔΣΑ, η οποία στεγάζεται στο γνωστό κουβούκλιο που βρίσκεται περί το κέντρο του.

Όπως έχω διαπιστώσει σε επανειλημμένες επισκέψεις μου στο χώρο αυτό (δεν θα τον ονόμαζα αίθουσα) δεν υπάρχει τηλεφωνική γραμμή σταθερού τηλεφώνου με αποτέλεσμα οι τρεις υπάλληλοι, οι οποίες υπηρετούν εκεί να είναι αναγκασμένες, όχι μόνο για προσωπικά τηλεφωνήματα, αλλά και για πληθώρα υπηρεσιακών τηλεφωνημάτων που είναι αναγκαίο κατά την διάρκεια της ημέρας να γίνονται προς τον Δικηγορικό Σύλλογο να τηλεφωνούν από τα κινητά τους τηλέφωνα και να χρεώνονται, ενώ θα ήταν εφικτή η τοποθέτηση σταθερής γραμμής τηλεφώνου.

Επίσης, το δάπεδο δεν είναι στρωμένο με λείο σκληρό υλικό, με αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την πληθώρα των ογκωδών κιβωτίων, επίπλων και άλλων αντικειμένων που βρίσκονται στον χώρο, να υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των υπαλλήλων, ο οποίος επιτείνεται και από το γεγονός ότι ο χώρος διατρέχεται και από πληθώρα γυμνών καλωδίων.

Παρακαλώ πολύ να δoθούν οι σχετικές εντολές στις τεχνικές υπηρεσίες του Δ.Σ.Α. να μεριμνήσουν το συντομότερο δυνατόν για την αποκατάσταση των παραπάνω, έχοντας υπόψη σας ότι εκτός από τις τρεις υπαλλήλους αψευδείς μάρτυρες και θεατές όλων  των παραπάνω ελλείψεων είναι και  εκατοντάδες δικηγόροι, οι οποίοι προσέρχονται και εξυπηρετούνται καθημερινά στον χώρο αυτόν για την έκδοση προεισπράξεων και παραστάσεων.

Αθήνα, 30/5/2008       

 
   
   
   
   
31 Μαϊου 2008

εκτύπωση του άρθρου pdf
   Για τον διορισμό δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές σωματείων κλπ.


Π Ρ Ο Σ Τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ του Δ.Σ.Α

Α Ι Τ Η Σ Η

Κωνσταντίνου Παπαδάκη, μέλους του Δ.Σ, εκπροσώπου της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας.

Όπως είναι γνωστό από τις διατάξεις των νόμων 1264/1982 άρθρο 11 παρ 3, 1712/1987 άρθρο 7 παρ. 2,   άρθρο 15 παρ. 1 εδ. 3 ν. 2810/2000 και άρθρο 5 παρ. 7 ν. 1667/1986 κ.α    προβλέπεται ο διορισμός δικαστών (Ειρηνοδικών και Πρωτοδικών) ως δικαστικών αντιπροσώπων στις αρχαιρεσίες που διενεργούν τα σωματεία και οι συνεταιρισμοί που υπάγονται στις διατάξεις αυτές.

Αιτία της ύπαρξης της παραπάνω ρύθμισης είναι η διασφάλιση του ανόθευτου των εκλογών και του όλου κύρους της διαδικασίας και του αδιάβλητου των εκλογών με την παρουσία αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. Οι ίδιες προτεραιότητες ισχύουν όπως είναι γνωστό και στις εθνικές και δημοτικές εκλογές στις οποίες εκτός από δικαστές στις θέσεις των δικαστικών αντιπροσώπων διορίζονται και δικηγόροι οι οποίοι έχουν αποδείξει επί σειρά δεκαετιών ότι διαθέτουν και διατηρούν τα εχέγγυα θεσμικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας που επιτρέπουν την περιβολή του λειτουργήματος τους με το απαιτούμενο κύρος για την πλήρωση των θέσεων των δικαστικών αντιπροσώπων.

Στις εκλογές των νομικών προσώπων που υπάγονται στους παραπάνω νόμους διορίζονται δικαστές των οποίων τα προσόντα και η ιδιότητα ορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις, εσχάτως δε επιτρέπεται ο διορισμός μόνο σε Ειρηνοδίκες, Πταισματοδίκες, Παρέδρους Πρωτοδικών και Πρωτοδίκες, ενώ έχουν αποκλειστεί οι Πρόεδροι Πρωτοδικών όχι μόνο που προΐστανται τμημάτων, αλλά και αυτοί που ασκούν χρέη Προέδρων στην έδρα.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι στο Πρωτοδικείο Αθηνών να υπάρχουν, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσα από επιτόπια επίσκεψή μου στο τμήμα διορισμών Δικαστικών Αντιπροσώπων, 120 μόνον διαθέσιμοι δικαστές των ανωτέρω κατηγοριών, ενώ ο αριθμός των αιτήσεων δικαστικών αντιπροσώπων ο οποίος ικανοποιήθηκε το έτος 2007 ανήλθε σε 795.

Μεταξύ των αιτήσεων αυτών υπήρχαν και αιτήσεις για διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων σε πολυήμερες εκλογές σωματείων με μεγάλο αριθμό μελών, ενδεικτικά σύλλογοι τραπεζών ΕΘΝΙΚΗΣ, ALPHA BANK κλπ. Υπήρξαν δε περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητήθηκε  ο διορισμός ακόμη και 80 δικαστικών αντιπροσώπων.

Η δυσαναλογία ανάμεσα στην παραπάνω προσφορά και στην ζήτηση έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη απροθυμία του δικαστές σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων διορισμού τους ως δικαστικών αντιπροσώπων, η οποία φυσικά επικουρείται και από το γεγονός ότι παρεμβάλλει εμπόδια στην άσκηση των κύριων δικαιοδοτικών καθηκόντων τους είτε αυτά συνίστανται σε υπηρεσία δικαστική είτε σε χρόνο αναγκαίας μελέτης για έκδοση αποφάσεων και συνεπικουρείται και από τις απαράδεκτα χαμηλές αμοιβές, οι οποίες παραμένουν στα επίπεδα της απόφασης Φ Ια  /50511/ 2002 του υπουργού εργασίας, η οποία προβλέπει αμοιβή 85 Ευρώ maximum για επτάμισυ ώρες απασχόληση.

Έτσι έχουν παρουσιαστεί φαινόμενα δυσχέρειας διορισμών δικαστικών αντιπροσώπων ακόμη και άρνησης διορισμών και δήλωσης αδυναμίας εκ μέρους της αρμόδιας Γραμματείας του Πρωτοδικείου όταν οι σχετικές αιτήσεις δεν υποβάλλονται αρκετό χρόνο πριν από τις αρχαιρεσίες.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι καθιστούν ώριμη και επιτακτική την διεκδίκηση των σχετικών νομοθετικών τροποποιήσεων, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο διορισμός δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές των ανωτέρω σωματείων, συνεταιρισμών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η λύση αυτή αφενός θα απέκλειε την περίπτωση αδυναμίας ανεύρεσης δικαστικών αντιπροσώπων για διορισμούς και αφετέρου θα αποτελούσε μια από τις δυνατές λύσεις στο πρόβλημα αναδιάταξης της δικηγορικής ύλης, χωρίς να υπηρετεί συντεχνιακά συμφέροντα σε βάρος του κοινωνικού συνόλου και χωρίς να δημιουργεί οποιονδήποτε κίνδυνο ανασφάλειας δικαίου, δεδομένου ότι όπως προανέφερα η συμπεριφορά των δικηγόρων ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής έχει δώσει πλήρη εχέγγυα αδιάβλητης συμπεριφοράς λειτουργικά ανεξάρτητης.

Ο σχετικός διορισμός θα μπορούσε να γίνεται από κατάλογο που θα καταρτίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ένταξης στον οποίο (προαπαιτούμενος χρόνος δικηγορίας, σχετική εμπειρία κλπ)., θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο ιδιαίτερης συζήτησης.

Παρακαλώ για την ένταξη του θέματος στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης του Δ.Σ.

Παρακαλείται ο κ. Δ/ντής του συλλόγου να μεριμνήσει για την πρωτοκόλληση της παρούσας και τη διανομή της στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

  Αθήνα, 30/5/2008

 
   
   
   
   
30 Μαϊου 2008

εκτύπωση του άρθρου pdf
   Για τις τεράστιες ουρές στο κτίριο 12


Π Ρ Ο Σ Τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ του Δ.Σ.Α.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  - Α Ι Τ Η Σ Η

Κωνσταντίνου Παπαδάκη, μέλους του Δ.Σ, εκπροσώπου της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας.

......................................

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μου ως εποπτεύοντος εκ μέρους του Δ.Σ.Α. στο Πρωτοδικείο στις 27/5/2008, μεταξύ άλλων υπέπεσε στην αντίληψή μου ότι εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τεράστιες ουρές στην υπηρεσία της Δ.Ο.Υ. για την εξαγορά των ποινών και την έκδοση δικαστικού ενσήμου και τελών απογράφου (κτίριο 12 1ος όροφος). Καταγράφτηκαν αναμονές έως και μιας ώρας, αφού όλες οι ανωτέρω λειτουργίες εξυπηρετούνται από πολλές φορές από έναν μόνο υπάλληλο το πρωί και εύλογη αγανάκτηση. Προκλήθηκε διαμαρτυρία ακόμη και από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας.

Είναι αναγκαίο να λυθεί το θέμα με προσωπική παρέμβαση του προέδρου του Δ.Σ.Α. στον Υπουργό Οικονομικών, αφού οι έως τώρα παρεμβάσεις του Διευθυντή στην ΙΘ΄ Δ.Ο.Υ. δεν είχαν αποτέλεσμα, ώστε να υπάρχουν πάντοτε τουλάχιστον δύο υπάλληλοι τις πρωινές ώρες εκεί. Άλλωστε ο κ. Υπουργός, θιασώτης των ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων οφείλει να λειτουργεί σωστά ένα «μαγαζί» (έτσι βλέπει τη δικαιοσύνη) που του εξασφαλίζει τόσο τζίρο ακατέβατα κάθε μέρα.

Αθήνα, 29/5/2008

 
   
   
   
   
8 Μαϊου 2008

εκτύπωση του άρθρου pdf
   Ενημέρωση από το ΔΣ στις 8 Μαΐου


του Κώστα Παπαδάκη, εκπροσώπου της Εναλλακτικής Παρέμβασης στο ΔΣ 

Συνεδρίασε στις 8/05/2008 για πρώτη φορά μετά το Πάσχα ξανά το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α. Δεν έγινε καμμιά συζήτηση για το ασφαλιστικό ούτε και η συγκρότηση σε σώμα. Θέματα σημαντικά τα οποία συζητήθηκαν είναι τα εξής:

1) Νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Μετά τα νομοθετικά εκτρώματα των νόμων 2331/1995 και 3472/2006, η ελληνική κυβέρνηση προχωρεί σε νέο νομοσχέδιο μαμούθ (76 σελ.), το οποίο εναρμονιζόμενο προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/60/ΕΓ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέσα από σειρά ρυθμίσεων και διατάξεων, αφενός διευρύνει την ποινικοποίηση πράξεων φρονηματικού χαρακτήρα με πολύ μεγάλο κίνδυνο ανασφάλεια δικαίου λόγω της αοριστίας των κατηγοριών που θεσπίζει, αφετέρου αλλοιώνει και διαστρέφει την θεσμική αποστολή των δικηγόρων καθιστώντας τους χαφιέδες του κράτους. Συγκεκριμένα:

α) Τροποποιεί το άρθρο 187 Α του Ποινικού Κώδικα, διευρύνοντας τον αξιόποινο χαρακτήρα πράξεων διαχείρισης χρημάτων για υποβοήθηση τέλεσης τρομοκρατικών πράξεων, το εύρος των οποίων επίσης διευρύνει κατά τρόπο αόριστο. Πλέον, και όποιος διαχειρίζεται κεφάλαια με σκοπό την υποβοήθηση της τέλεσης τρομοκρατικών πράξεων, ακόμα και από μεμονωμένο τρομοκράτη, τιμωρείται με κάθειρξη 10 ετών, ενώ η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας προστίθεται στα βασικά εγκλήματα του άρθρου 187Α

- τροποποιείται το άρθρο 253 Κ.Ποιν.Δικ. και διευρύνεται η δυνατότητα διενέργειας έρευνας σε περίπτωση προκαταρκτικής εξέτασης, οδηγώντας έτσι στην αυτοφοροποίηση όλων των διαδικασιών και στην κατάλυση των δικονομικών εγγυήσεων σε βάρος του ανακρινόμενου

- υποχρεώνει τους δικηγόρους να καταγγείλουν τους πελάτες τους για κάθε συναλλαγή και διαχείριση χρημάτων άνω των 15.000 ΕΥΡΩ, σύσταση εταιρειών κ.λ.π., όταν έχουν υποψίες ότι η προέλευση των χρημάτων είναι παράνομη, η ότι πρόκειται με τις νομικές ενέργειες που του ζητούνται να τελεστούν από τους πελάτες τους παράνομες πράξεις - υποχρεώνονται να καταγγείλουν στην αρμόδια αρχή ό,τι υποπίπτει στην αντίληψη τους, υποχρεούμενοι μάλιστα να αποκρύπτουν από τους πελάτες τους την ενημέρωση της αρμόδιας αρχής, μετατρεπόμενοι έτσι σε ρουφιάνους του κράτους σε βάρος των συμφερόντων των εντολέων τους (βλ. άρθρα 5 παρ. ιγ εδ. β, 12, 13, 31)

- οι δικηγόροι απειλούνται με πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (άρθρο 6 παρ.3 εδ. β), για πρώτη φορά δηλαδή από φορέα διαφορετικό από τους φυσικούς πειθαρχικούς τους δικαστές σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων τους που θεσπίζει ο νόμος

- κάμπτεται το επαγγελματικό απόρρητο έναντι της αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης χρημάτων από παράνομη δραστηριότητα (άρθρο 7 παρ. 11) ενώ υποχρεούνται επί πενταετία οι δικηγόροι (άρθρο 35) να διαφυλάσσουν και να τηρούν κάθε στοιχείο σχετικά με ύποπτες δραστηριότητες των πελατών τους, ακόμα και ηλεκτρονική αλληλογραφία, και να την έχουν στην διάθεση της αρχής όποτε τους ζητηθεί - απειλεί με ποινικές κυρώσεις σε βαθμό κακουργήματος τους παραβάτες των υποχρεώσεων αυτών, ενώ θεσπίζει ιδιαίτερη ποινική μεταχείριση για το αδίκημα της νομιμοποίησης χρημάτων που προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις η απειλούμενη ποινή είναι βαρύτερη από εκείνη που προβλέπεται για το βασικό έγκλημα. Κι αυτό παρά το γεγονός, όπως ξέρουμε χρόνια από την θεωρία του ποινικού δικαίου, η ανάλωση του προϊόντος της παράνομης πράξης αποτελεί μη τιμωρητή ύστερη πράξη της οποίας η ποινική απαξία είναι ενσωματωμένη στο βασικό έγκλημα.   

Το νομοθετικό αυτό έκτρωμα, κινούμενο στα χνάρια της τρομοϋστερίας, η οποία μετά τις πολιτικές συμπεριφορές επιχειρεί να ελέγξει και τις οικονομικές, υποτάσσοντας τις στους κρατικούς και ιδιωτικούς επιχειρησιακούς σχηματισμούς, και στην εξυπηρέτηση των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων του κατεστημένου και της εξουσίας, ουσιαστικά εκτός του ότι ποινικοποιεί φρονηματικές συμπεριφορές, τυποποιεί αξιόποινες πράξεις με τεράστιο μέγεθος αυθαιρεσίας, αοριστίας και ανασφάλειας δικαίου ενώ ουσιαστικά αλλοιώνει τον κοινωνικό και θεσμικό ρόλο των δικηγόρων, καθιστώντας τους ουσιαστικά υπαλλήλους του κράτους και υποχρεώνοντας τους με απειλή ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων να λειτουργούν ως καταδότες των πελατών τους, καταλύοντας έτσι κάθε έννοια εμπιστοσύνης που μπορεί να υπάρχει προς το πρόσωπο και τον θεσμό τους.

Πρόταση μου ήταν στο Δ.Σ σε αντίθεση με διάφορες απόψεις που εκφράστηκαν για προσπάθεια συστολής των δυσμενών για τους δικηγόρους διατάξεων να εκφραστεί η αντίθεση επί της αρχής του Δ.Σ.Α στο νομοσχέδιο αυτό, να καταγγελθεί στο σύνολο του και να προχωρήσει ο Δ.Σ.Α σε κινητοποιήσεις.

2) Στην συνεδρίαση εγκρίθηκε η εισήγηση σχετικά με την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωκοινοβουλίου για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά η οποία περιέχει κατευθύνσεις για την ενάσκηση της δικηγορίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ευχή για θέσπιση ενιαίου Κοινοτικού Δικηγορικού Κώδικα για όλες τις χώρες - μέλη. Η διάταξη αυτή νομιμοποιεί έστω και με περιορισμούς την διαφήμιση των δικηγόρων την οποία όπως είναι γνωστό ο ελληνικός Κώδικας Δικηγόρων και ο Κώδικας Δεοντολογίας την απαγορεύει και ορθώς. Για τους λόγους αυτούς καταψήφισα την εισήγηση η οποία ζητούσε την αποδοχή των ρυθμίσεων αυτών, αλλά όπως ήταν φυσικό η πλειοψηφία του Δ.Σ είχε αντίθετη γνώμη.